همایش

بارها شده است که برای برپایی همایش یا سمینار مرتبط با مجموعه خودتان تصمیم گرفته و منصرف شده‌اید‌، زیرا مشکلات بسیاری برایتان ایجاد کرده است‌. حق با شماست‌. هماهنگی برای تک‌تک بخش‌ها و عوامل اجرایی آن‌، وقت شما را گرفته و سرانجام نیز رضایت کامل فراهم نشده است‌.

«کارما‌» می‌تواند با شناخت از مجموعه و شنیدن خواسته‌های شما نسبت به طرح موضوع‌، ترسیم ساختار‌، برنامه‌ریزی و اجرای تک‌تک قسمت‌های برگزاری همایش‌، سمینار یا دوره‌های آموزشی مرتبط با اهداف شما اقدام نماید‌.