امروزه هنر هشتم یا روابط عمومی‌، صنعت تبلیغات و بازاریابی به یک ابزار بسیار قوی دست یافته است به نام نمایشگاه‌. اگر قصد دارید تا با تفاوت دو منظر و زاویه دید را در در چرایی و چگونگی برگزاری نمایشگاه آشنا شوید‌، می‌توانید برپایی یک غرفه یا یک نمایشگاه را که توسط متخصصان حوزه تبلیغات انجام گرفتید با انجام همین کار توسط متخصصان روابط عمومی مقایسه کنید‌. آنچه که ما برای شما ارایه می‌کنیم‌، از شکل‌گیری ایده برپایی تا ترسیم اهداف‌، از انتخاب موضوع نمایشگاه تا محل غرفه و از همه مهمتر اقدامات پیش از برگزاری یا زمینه‌سازی‌های لازم همچون اطلاع‌رسانی‌، افکار سنجی و نیاز سنجی و مدیریت خود غرفه یا نمایشگاه را شامل می‌شود اما با این تفاوت که دیدگاه حاکم‌، دیدگاه روابط عمومی و عملکرد مبتی بر ایجاد شناخت و معرفی است تا تبلیغات و بازاریابی صرف‌، که این  دیدگاه دوم اغلب ناکامی‌هایی هم در پی  دارد‌.

نمایشگاه