رسانه

اعتراف بسیار دلهره‌آوری است که امروزه رسانه‌ها افکار ما را می‌سازند‌. حضور پررنگ و تاثیرگذار رسانه‌ها بر افکار عمومی باعث شده است تا برخی موسسات برای معرفی خود‌، رسانه اختصاصی داشته باشند‌. توسعه رسانه‌های دیجیتال و گسترش فضای مجازی و تبلور شبکه‌های اجتماعی سرعت رشد رسانه‌های اختصاصی را بیشتر نیز کرده است‌. گام اساسی‌تر «‌تولید محتوا‌» برای این رسانه‌هاست‌. زیرا نکته‌سنجی‌، وسواس مخاطبان از سویی و رقابت سخت‌کوشانه بین رسانه‌ها و موسسات این موضوع را حایز اهمیت کرده است‌. تولید محتوای اثر‌گذار و خلاقانه در قالب‌های متنوع همچون اخبار‌، گزارش‌، یادداشت‌، مطالب غیرداستانی خلاق‌، داستان و مدیریت انتشار آن در رسانه‌های عمومی و اختصاصی تخصص متمایز «کارما »‌ست‌. تجربه کنید‌.