خدمات

Viral Marketing-01
رسانه
Online Store-01
نمایشگاه
Business Advertising-01
جشنواره
SEO Conference-01
همایش
SEO Partner-01
روابط عمومی

چرا کارما را انتخاب کنیم؟

گواهی‌نامه‌ها
افتخارات
در آیینه رسانه
رضایت مشتریان
برخی از مشتریان کارما
miras
seda
aras
ipak
opalparklogo
هتل شهریار
das
topraq
پروژه‌ها
همکاران
پارلاق
sepid
neyestan
imaj
avatar

ارایه خدمات «روابط عمومی‌» اصلی‌ترین بخش فعالیت «کارما» را تشکیل می‌دهد. کارگزاری روابط عمومی «کارما‌» قبل از ارایه خدماتی که شامل اجزای روابط عمومی می‌شود‌؛ توانایی‌، تخصص و تعهد مجموعه خدمات روابط عمومی را داراست و این مهم که در یک مذاکره حضوری بیشتر قابل ارایه است از مطالعه‌، انجام سنجش‌های متعدد (بازار سنجی‌، نیاز‌سنجی‌، افکارسنجی و…) برای هر مجموعه به صورت اختصاصی آغاز می‌شود . «برنامه‌ریزی روابط عمومی» در گام بعدی به ترسیم مسیر ایده‌ها و عمل‌ها پرداخته و سپس با انتخاب مشتری از طریق مشاوره‌، آموزش و اجرا کار ادامه پیدا خواهد کرد‌.

copy

با ما در ارتباط باشید

برای هر کدام از سوالات خود که پاسخی نیافتید با ما در میان بگذارید